Χρήστος & Έλλη

Στα κόκκινα ο γάμος του Χρήστου και της Έλλης καθώς ήταν εποχή Χριστουγέννων,

στη περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης !!