Παύλος & Μαρία

Στον Άγιο Βασίλειο στο Φιλίππειο ο παρακάτω γάμος !