Γιάννης & Αναστασία

Σε λαδί χρωματισμούς με στοιχεία της ελιάς ο στολισμός αυτός στο

παρεκκλήσι του Αγίου Βασιλείου στο Φιλίππειο Θεσσαλονίκης !