Γάμος στον Άγιο Ελευθέριο

Ευχαριστούμε πολύ τους Γιάννη Καλλιόπη που εμπιστεύτηκαν το lovaffair

για την οργάνωση και διακόσμηση της γαμοβάπτισης τους !!